Saturday, June 27, 2009

Ka Jalai-jalai ngiga pemakai....

Akai, nyau sendat seput sebulan-bulan tok..Otak nyau beku..Nyau enda ulih berunding agi...Lelak amat bebaca ke bala bup enggau journals...Enggai nda pia, enti enda macha enggai nyadi ga ngaga pengawa...Ari satu 29 hb tok ka nganjung "first draft" ngagai supervisor...Nasib nyau ujung-ujung tok pengawa nyau udah ka tembu...Nyau kurang ga tusah ati..Tusah pengawa ke bisi "deadline" tok..Nyau enda ulih beseput nama nyau udah semak ka nganjung pengawa..Tang nadai ngawa ga nya, laban setiap utai ke di gaga kitai sigi bisi penguntung ia..Makin mayuh kitai macha, makin mayuh ga penemu ke ditemu kitai..Mayanya meh kitai lalu berunding "ooo baka tu utainya", "ooo enda kala aku nemu utai tok bisi sangkut paut enggau utai tok"..Lebih kurang bakanya la penemu ke di ulih kitai lebuh kitai macha mayuh...Aku meransang bala kitai anang enda macha...Mayuh penemu enti kitai rajin macha...Enda ngira nama utai ke di bacha kita, aku percaya ia sigi nulung nambah ke penemu kitai...

Udah tembu ngajung "draft" nya ila, aku berunding ka belelak sekejap...Bisi ga ati bejalai ngagai sebelah menua ba Australia ditu...Nitih ka ati ka ga bejalai ngagai Sidney tauka Gold Coast...Meda enti cukup budget ila...Alang-alang udah datai ditu, rugi ga enti enda bejalai...belelak ngambi seminggu sebedau start ngadu ke pengawa baru...Enda ga alah nyau dipajak otak ngadu ke pengawa belama..Sekali sekali perlu ga ia belelak...hahaha

Bekenang ke pengawa ke nyadi seminggu tok, nyau tekenyit ati ningga Micheal Jackson seduai Farrah Fawcett (pelakon Charlie's Angel) nyau nadai...Sinu amat ngenang seduai ia tok..Lebih-lebih agi MJ laban aku sigi cukup rindu ninga lagu akih tok...Tambah mega agi biak amat umur ia nadai...Taja tudah tuai udah nadai, pengawa besai ke digaga ia sigi semampai dikingat ke bala peminat ia...Lebih-lebih agi lagu ia ke cukup di kerindu bala mayuh...Sapa meh orang ke bertuah ngembu reta ia neh?..haha...Beserimbai enggau penadai seduai tok, nyau berunding ga tudah aku...Cukup besai pengawa Tuhan..Nama Ia ka ngambi nyawa kitai, ia ulih ngambi "anytime"....Akai, empai besedia amat asai diri empu tok...haha...Mayuh-mayuh meh ngawa pengawa ke manah..Ngambi ke enti masa kitai udah "datai", sekurang-kurang kitai udah bersedia bertemu enggau Tuhan...Nya, nyau berkhotbah aku ditu...haha...bah, mupok aku, betemu baru....

Wednesday, June 17, 2009

Winter
Udah setat winter ba Australia ditu. Tang sebedau winter suba pun menua ditu sigi udah cukup celap. Diatu benung winter penyelap sekitar 6 - 7 darjah C. Tumu pagi serta malam sigi cukup celap. Enti di menua kitai din kitai bekena ke air-cond, tang menua ditu nyelai. Nyau bekalih. Maya winter ditu bekena ke heater ngambi ke rumah angat. Enti enda pia, sigi tusah ka ngangat ke tubuh diri. Bala pua ukai cukup, taja pan pua ke tebal-tebal. Baju kena pansut datai dua tiga lapis. Nya pun agi teketak-ketak laban celap. Tambah agi pun bulan maya winter baru setat sarinya ari cukup ka ujan enggau udu beribut. Nya nambah ke penyelap ia agi. Pengelama winter tok engka datai tiga tauka empat bulan. Tang menua Australia tok nyelai mimit ari menua celap ke bukai. Ditu nadai snow tauka salji. Semina ba bukit-bukit tauka gunung aja bisi bersalji. Manah ga bakanya. Enti bisi bersalji enda nemu baka ni penyelap ia. Siti agi utai ke nyelai, malam cukup jampat. Nama udah pukul 4.30 lemai bakanya, ari udah nyau petang. Nama udah pukul 5 bakanya, ari sigi udah cukup gelap nyau baka ka pukul 8 kitai di menua din. Nyau kurang meh siang kami ditu lebuh maya winter tok. Mujur tubuh ulih nerima penyelap bakatu. Enti enda sigi senang amat ka sakit. Bulan 7 ila engka ka bejalai sebelah gunung ka meda tauka bermain salji. Maya diatu engka bedau tentu tebal salji laban winter ke baru setat.

Siti agi penanggul ba menua Victoria ditu ianya cukup mayuh kes H1N1 tauka swine flu. Kes ke paling tinggi ba menua Australia. Nyau tusah ati lebuh maya pansut ari rumah. Siti ke ngasuh kurang susah ati, kes H1N1 ditu nadai kes bebadi. Semina kes tabin aja. Enda baka ba menua bukai ka udu diserang flu tok ke nyau ngasuh nyawa bebadi. Besampi ngambi ke kes tabin tok ulih di kawal meh serata menua. Gambar bulan ke di atas di ambi aku maya pukul 4 lemai. Nyau udah tumbuh bulan mayanya. Nanda ke ari nyau ka malam meh nya.Bah, mupok dulu aku.

*Ngarap ke kita ba menua din ngintu pengerai diri enggau manah. Lebih-lebih agi ninga berita kita di menua din nyau bejerebu.

Thursday, June 11, 2009

Busy....

Nadai ari amat ka update blog...Cukup busy bulan tok laban perlu nganjung pengawa ngagai supervisor ujung bulan tok...Terkurung dalam office sepemanjai minggu... Jam enggau ari bejalai pan nyau enda berasai..Tumu pagi nurun, sibuk ngadu ke pengawa di office nyau enda berasai ari nyau malam...Tambah mega diatu benung musim 'winter'. Ari jampat amat malam. Pukul 4.30 bakanya nyau udah gelap. Penyelap ari anang ngira. Pagi tu tadi 6 c...Cukup penyelap...Nyau getak-getak isi taja pun ngena baju sampai 3 lapis...Tambah mega udu beribut enggau ujan...Nya ngasuh ari majak celap...Nadai mayuh pengawa di luar ulih di gaga maya winter enggau ari ke celap baka tu...Enggai enda enggai ngurung diri di office tauka rumah ajak meh...Udah tembu pengawa tok ila bisi ga ati ka bejalai..Tambah ujung bulan tok ila nembiak ke undergrade udah bercuti...Maya tok bala supervisors pun mayuh bercuti...Bisi ga ati ka bejalai ngagai Sidney tauka Gold Coast...Semadi udah datai ditu, rugi enti enda bejalai pia ko aku...Nya pun meda gaya enti enda kelalu bisi lalu bisi duit kena bejalai..hehehe....
Nyadi baka kita ke ba menua din, nama insur udah di ulih sekumbang udah gawai tok....Nyau udah start gawa baru bala pelaba aku...Enda berasai nyau datai baru ga gawai taun dudi...Aku cukup berasai masa bejalai cukup laju sekumbang ke udah di menua Australia ditu...Enda nemu nama kebuah..Engka laban ke mayuh pengawa kini..Nya ngasuh enda berasai..Asai ke baru kemari ujung minggu, tang enda berasai pagi ila nyau ari enam baru...Runding sigi enda badu-badu irau lebih-lebih agi ke pengawa Thesis...Maya mandi berunding, maya bejalai berunding, maya makai berunding, maya sebedau tinduk berunding...Akai dai, adai pa tan enti majak baka tok...Jauh nyamai pengawa kerja di office berbanding pengawa belajar tok...Enda sabar-sabar ke jampat tembu ngambi ke otak kurang berunding...hahaha.....Bah, mupok dulu aku...Mayuh agi pengawa ka di adu tok...

Wednesday, June 3, 2009

Begawai enggau Bup

Orang di menua din engka benung begau ngerami ke Ari Gawai ke di intu kitai tiap taun kena 1 bulan enam, tang tudah aku benung kiroh bebacha ke bala bup enggau journals laban bos (supervisor) majak minta progress. Nyau pedis asai pala. Nya meh penusah nama udah belajar baru baka tu. Ka belelak pun nyau nadai sempat. Kenu ka jako ka cuti maya 1/2 aribulan laban ka ngerumba pegerami gawai kitai, tang nadai ko enggau laban mayuh amat pengawa. Nadai ga nya tentu ngawa laban manah ga sibuk baka tu. Sekurang-kurang ia ulih ga ngelari ke runding ke majak ingat ke bala indai, meyadi enggau bala kaban ke benung ngerami gawai. Laban ke udah kelalu sibuk, nyau enda berasai gawai nyau udah ba ari ke tiga. Enti ba menua kami di Sebuyau din, agi rami bala. Seagi-agi bala bedau pulai ke negeri, seaginya meh bala berami agi berami. Kadang-kadang 5-6 ari bulan agi asai ke 1 - 2 ari bulan laban bala agi bejalai ngabang ngagai rumah pangan diri.

Nya, jako ka ngerari ke diri berunding pasal hal gawai, agi ga bejako pasal gawai ba menua. Sigi tusah ka ngelengka ke runding ari pengawa gawai tok. Kemari betemu enggau supervisor. Akai, lalu di anu ia tudah aku laban ko ia aku 'progress' aku lubah amat. Dini ulih jampat bos, runding seminggu dua tok sigi nadai ke bukai. Berunding ke ari gawai aja.hahaha...Dini ke begerak laju. Nyau nadai runding ka ngaga pengawa 'thesis'. Enggai nyadi disangkal jako supervisornya laban sigi salah diri empu. Ngaku aja meh. Arap ke udah gawai tok ila pengawa ngadu ke 'proposal' aku tu mujur meh. Sama-sama bersampi ka aku au bala pemacha.


*Mesti bala ba menua din benung sebungau maya jam diatu jamah pangkung botol. hahaha...Jimat maya ngabang, ngasai pala ngelu, anang driba wai meyadi...Bala ibu nyau kanyak2 berjugit poco2 pelaba aku....akaiiiii, rugi amat ahhh...Adai pa tan!